« lämna tillbaka

Vilket är nyckelbudskapet för Internationella Dagen för Suicidprevention 2020?

Alla som deltar i E-LLIPSE-projektet tror starkt påatt minskning av självmord och smärta, förtvivlan, stigma och isolering, som de orsakar, är möjlig.
E-LLIPSE-läroplaner och utbildningsmaterial kommer att förbättra tillgången för strategier och verktyg för att han-tera en emotionell kris och självmordsbeteende.
Vi arbetar med intentionen att attityder, kunskap och färdigheter som är nycklar för att förhindra undvikbara trage-dier och skydda hälsa och liv, i framtiden kommer att vara inom räckhåll för alla.

TEAMET E-LLIPSE

Kontaktformulär