« lämna tillbaka

Livet är värt att fråga "Hur mår du?" och "Går det verkligen bra?"

Förra gången pratade vi om självacceptans. Idag vill vi diskutera om hur man kan hjälpa sig själv när man mår dålig, när man är i kris.

Kontaktformulär