« lämna tillbaka

Coronavirus Krisutmaning (3C)

Hej! Låt oss starta vår vlog med beskrivningen av den första utmaningen. Eftersom coronavirus SARS-CoV-2 och COVID-19-sjukdomen har lett till många krissituationer över hela världen, riktas vår första utmaning till den världsomspännande Coronaviruskrisen.

Vi vet att detta virus har orsakat infektioner och i vissa fall bidragit till dödsfall, inkl. självmord. En av de uppenbara orsakerna till denna kris är att vi inte har tillräckligt bra strategier för hantering av problemet. Vi vill känna oss trygga. För att hantera situationen behöver vi lära oss av varandra och utveckla bättre färdigheter. I vår kortfilm hittar du några tips om hur du kan hantera problemet. Här kommer också vår lista över färdigheter som kan hjälpa dig att hantera coronavirusinfektionen. Några av dem känner du redan till, men andra kan du träna på och lära dig.
 

Kontaktformulär