« komme tilbake

Hvorfor er selvaksept viktig?

Forrige gang snakket vi om forskjellige måter å takle stress. Selvaksept er et vanskelig, men avgjørende tema,og dette ønsker vi å diskutere om i dag.

Kontaktskjema